HomeKunststofAluminiumHout

GlasTimmerwerkContactWeer


Terms of Use


Het is belangrijk dat u deze voorwaarden zorgvuldig leest.

JKorsten - Montage Kozijnen Timmerwerken is de eigenaar van deze website.
De website staat op het Internet onder de URLīs: http://www.korsten-kozijnen.eu.
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
JKorsten - Montage Kozijnen Timmerwerken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van JKorsten - Montage Kozijnen Timmerwerken komen.

JKorsten - Montage Kozijnen Timmerwerken heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door JKorsten - Montage Kozijnen Timmerwerken gecontroleerd of goedgekeurd.
JKorsten - Montage Kozijnen Timmerwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

JKorsten - Montage Kozijnen Timmerwerken 2007. Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van JKorsten - Montage Kozijnen Timmerwerken worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.